Organizator konkursu: Factoria Monika Tkacz-Tokajuk z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Złoczowska 18B, 03-972 Warszawa