Polityka prywatności

Ze względu na obowiązujące Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wymagane w krajach członkowskich Unii Europejskiej, realizując obowiązek informacyjny, wynikający z tego rozporządzenia, Factoria Monika Tkacz-Tokajuk z siedzibą w Warszawie, Złoczowska 18B, 03-972, REGON: 52142739, informuje, że:

 1. Jest Administratorem Danych Osobowych
 2. Twoje dane przetwarzamy na podstawie udzielonej nam przez Ciebie zgody. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie w przeszłości.
 3. Dane przetwarzamy w celu organizacji konkursu „4Move w sieci JMP”
 4. Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.
 5. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne
  2. dostawcom usług prawnych i doradczych
 6. Zakres danych jakie przetwarzamy to:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres email
  3. Telefon kontaktowy
  4. Adres zamieszkania
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania usługi jaką jest organizacja konkursu.
 8. Twoje dane osobowe, będziemy przetwarzać do czasu zakończenia konkursu oraz przez kolejnych 60 dni. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Factoria sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami factoria@factoria.com.pl. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.